OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Artikel | bol.com "Autonomie in zelfsturende teams"

Content

Content Items

Artikel | bol.com "Autonomie in zelfsturende teams"

Anna Swinkels

Artikel | bol.com "Autonomie in zelfsturende teams"

Hieronder lees je verschillende artikelen van bol.com over autonoom werken.

Door: Judith Verkerk (Spark coach, bol.com)
De tijd van uren schrijven, je hele leven dezelfde baan uitvoeren en doen wat de ‘baas’ zegt, is toch wel echt voorbij, zou je zeggen. Ik heb het echter nog vaak genoeg meegemaakt binnen allerlei organisaties. Ik heb gemerkt dat bureaucratie en hiërarchie niet leidt tot ondernemerschap en effectiviteit. Toen ik een jaar geleden bij bol.com binnen kwam, was dat een verademing. Ik omarmde de filosofie van dit bedrijf dan ook met open armen.

organisatiestructuur-300x259.png

Zoals Harm al aangaf in zijn blog heeft bol.com niet alleen SCRUM als werkmethodiek, maar ook Spark: onze eigen bol.com  methode om in zelf-organiserende teams te werken. De kernwoorden die we binnen Spark hebben gedefinieerd zijn autonoom, doelgedreven en effectief samenwerken. Maar wat betekent dit nou eigenlijk binnen Spark?

In deze artikelen ga ik dieper in op autonomie binnen Spark. Een autonoom team betekent in geen geval dat er geen structuur is en iedereen maar zijn eigen gang kan gaan. In tegendeel, structuur is juist heel belangrijk binnen Spark.

Teamdoelen als organisatiestructuur

Een Spark team wordt ook wel een cirkel genoemd. Iedere cirkel heeft een zorgvuldig uitgewerkt doel, dat bijdraagt aan het bovenliggende doel en uiteindelijk aan het gezamenlijke doel van bol.com. Het gaat in de organisatiestructuur minder om functionele afdelingen, maar om teams die werken aan specifiek meegekregen doelen.

Deze cirkels zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun specifieke doel. Het vergt ondernemerschap en het pakken van verantwoordelijkheid, maar ook het aanspreken van elkaar op deze verantwoordelijkheden.


Artikel | bol.com "Autonomie in je rol"

Binnen de rollen en verantwoordelijkheden die je zelf hebt in het Spark team, mag je tevens zelf bepalen ‘hoe’ jij je doel gaat bereiken. Je mag binnen deze kaders je eigen beslissingen nemen en je eigen prioriteiten bepalen.

Om te voorkomen dat iedereen onafhankelijk van elkaar gaat werken, is transparantie en goed samenwerken essentieel. In het werkinhoudelijke overleg wordt dan ook altijd een korte update gegeven ten opzichte van de week ervoor van de relevante projecten. Alle personen binnen een team komen daarbij aan bod. Daarnaast kan ook iedereen een ‘Spark’ aandragen voor op de agenda. Een ‘Spark’ is een spanning, een barrière of een idee waarover je het wilt hebben om een stap verder te komen.

Waar de agenda voorheen vaak door één persoon werd bepaald, is het nu aan het team om deze in het overleg op te stellen. Alle teamleden mogen elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en verwachtingen uiten. Feit blijft dat je als team verantwoordelijk bent voor het behalen van het doel van de cirkel.


Bron: https://banen.bol.com/autonomie-in-je-rol/Artikel | bol.com "Autonomie in teamverband"

Zelf bepalen ‘hoe’ je als team je doel gaat bereiken, betekent dus ook zelf bepalen hoe je georganiseerd bent als team. Binnen Spark is het belangrijk om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te definiëren. Deze maken het mogelijk om het doel van de cirkel te behalen. Daarom is er naast een werkinhoudelijk overleg ook een rollen overleg. In dit rollen overleg bespreek je alleen de manier waarop je als Sparkteam georganiseerd bent.

Het rollen overleg

Tijdens het rollen overleg kun je bijvoorbeeld het voorstel doen om een verantwoordelijkheid toe te voegen aan jouw rol of aan een andere rol. Zodat ook deze functie binnen de cirkel is ingevuld. Een vereiste is dat deze verantwoordelijkheid bijdraagt aan het doel van de cirkel en geen stap achteruit is voor het team.

Voorheen was je manager de enige die een aanpassing kon doen in je functieprofiel en daar ging soms geruime tijd overheen Nu is het rollen overleg ‘je nieuwe manager’ en kun je in een uurtje een hoop aanpassingen realiseren.


Bron: https://banen.bol.com/autonomie-in-teamverband/


 

Meer lezen over een rollen overleg zoals deze in Holacracy is opgezet? Lees op de website van Holacracy.com meer.