OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Content

Content Items

Filtering by Category: Artikel

Artikel | Holacracy bij Viisi

Anna Swinkels

Zelfsturing: Hoe organiseer je dat, als de zelfsturende teams veel interactie met elkaar moeten hebben? Hypotheekadviseur Viisi koos voor Holacracy, een fractaal besturingsmodel. 
Een artikel van Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Read More

Article | Hike One - Installing a new OS (part 2)

Anna Swinkels

HikeOne is practicing Holacracy. By Matthijs Collard: “This is the first of a series of posts about us installing this new OS. I will explain why we choose this path. Why I think it works for our company. What I learned from my conversations and visits to other companies in The Netherlands. And of course, I will share our experiences, best practices, and insights during the process.”

Read More

Article | Hike One - Installing a new OS (part 1)

Anna Swinkels

HikeOne is practicing Holacracy. By Matthijs Collard: “This is the first of a series of posts about us installing this new OS. I will explain why we choose this path. Why I think it works for our company. What I learned from my conversations and visits to other companies in The Netherlands. And of course, I will share our experiences, best practices, and insights during the process.”

Read More

Artikel | bol.com "Een spark als basis voor vooruitgang"

Anna Swinkels

Zoals een vonkje gebruikt kan worden om een vuur mee te laten ontvlammen of een motor mee te starten, zo zien we een spark ook als het eerste duwtje in de rug. Het duwtje dat we nodig hebben om in beweging te komen. Door aan te geven dat je “een spark hebt” start je in je team een gesprek en zet je de eerste stap naar een mogelijke verbetering of oplossing. Lees meer over hoe bol.com omgaat met het oplossen van spanningen.

Read More

Artikel | bol.com "De werkwijzen van bol.com"

Anna Swinkels

In de dynamische e-commerce omgeving waar bol.com in opereert, is voorlopen een blijvende uitdaging. Nieuwe manieren van werken om innovatiekracht te kunnen behouden, multidisciplinair samenwerken, efficiëntie en autonomie vormen het uitgangspunt van de nieuwe manier van werken binnen bol.com. Lees hier wat bol.com er zelf over verteld.

Read More

Artikel | bol.com "Werken volgens SCORE"

Anna Swinkels

SCORE is dè nieuwe manier van denken en werken binnen de winkels van bol.com. Momenteel pilot’en we met een tiental teams om SCORE te lanceren. Deze manier van werken daagt bol.commers op 1001 manieren uit om ondernemend te opereren en flexibele rollen op te pakken binnen zelforganiserende teams. Wat dit betekent? Deep dives met inspirerende collega’s. Een setting waarin trial & error een geaccepteerde werkwijze is. Een mix van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid en een strategisch innovatieve omgeving.

Read More

Article | Reinventing Fronteer, about their Holacracy Implementation

Anna Swinkels

We found out that not all was great at the Fronteer. There was a lack of trust in the company. Management and the rest of the team felt disconnected from each other. We could have continued the way we worked. But we felt we could do more, and work better, we could be nicer, and more honest. We could achieve much better results. We could be a much better team.

Read More