OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Content

Content Items

Filtering by Category: Artikel

Blog | Holacracy bij Viisi

Daniëlle Pieterse

Constructief, rationeel en oplossingsgericht!

Onze collega Rinze Krijgsman heeft een blog geschreven over Holacracy bij Viisi.

Welkom

Donderdagochtend om half negen fiets ik door het zonnige Vondelpark naar de Safari van Viisi, waar ik me ingeschreven heb om een kijkje te nemen bij een tactical meeting. Ik word enthousiast ontvangen door Marc-Peter en we lopen samen naar de meeting room.

Wat bij binnenkomst van de meeting room meteen opvalt, is het aantal boeken dat in de kast staat: ‘Iedereen die hier begint, krijgt een boekenpakket mee naar huis.’ Titels als ‘Good to Great’, ‘Start with Why’ en ‘Getting Things Done’ zijn rijkelijk vertegenwoordigd.

Geen gedoe

Om klokslag negen uur staan we met zes man in de meeting room en wordt er gestart met de check-in. Als gast doe ik mee en vertel ik hoe ik ’s ochtends heerlijk door het Vondelpark heb gerend.

We vervolgen met de checklist-review. Hier worden terugkerende acties besproken en er wordt letterlijk gecheckt of iets wel of niet gedaan is. Niet gedaan? Geen verwijten, geen uitleg, het is wat het is. Daarna volgt de metrics-review, waarbij wordt gerapporteerd op cijfers. Deze informatie is later terug te vinden op de grote dashboards die bij Viisi voor iedereen zichtbaar zijn. In hetzelfde hoge tempo waarin gerapporteerd wordt op de gevraagde metrics wordt doorgegaan naar de project-updates. De projecten zijn stuk voor stuk inzichtelijk en worden een voor een langsgegaan. Aan de eigenaar van het project wordt gevraagd: ‘Update or no update?’ ‘No update.’ Geen verwijten, geen uitleg, het is wat het is, door naar het volgende project.

Al twee keer geen verwijten en geen uitleg, waar ik bij iedere andere vergadering die ik tot nu toe meegemaakt heb een discussie heb gezien. Er lijkt acceptatie van de status zoals deze nu is.

Strijd

Maar nu: de spanningenronde, hier verwacht ik strijd en over de grond rollende youngsters. De Viisionairs brengen hun spanningen in, samenvattend in twee woorden en de secretaris vangt de spanningen op het scherm. Nog geen over de grondrollende youngsters te bekennen. De spanningen worden rationeel benoemd en er wordt snel en oplossingsgericht geschakeld: ‘Wat heb je nodig?’ Hieruit volgt een verzoek om informatie, een verzoek om actie te ondernemen of zelfs een project te starten. De acties en projecten worden ter plekke gevangen op het scherm en deze worden automatisch doorgestuurd naar degene met de rol om er iets mee te doen. ‘Heb je gekregen wat je nodig hebt?’ Zo ja, dan gaan we door naar de volgende spanning.

Niks geen strijd, de spanningen zijn rationeel en constructief gemotiveerd. De structuur die geboden wordt helpt daarbij. Iedereen hier weet dat een spanning ingebracht kan worden tijdens de spanningenronde en dat er actief input geleverd wordt om een ingebrachte spanning verder naar een oplossing te brengen. Het behandelen van een spanning en het omzetten van een spanning in de gewenste volgende actie/projecten gaat soepel en snel.

Kritisch leren en een grote verademing

We ronden af in de zogeheten closing met van iedereen een check-out. Wat opvalt is dat de Viisionairs erg kritisch zijn op hun eigen processtappen. ‘We moeten er scherper op zijn dat we niet een tweede spanning aan een spanning toevoegen terwijl we de eerste spanning nog behandelen’ ‘We moeten er op letten dat we niet de spanning van een andere cirkel (‘team’) oppakken.’ Dit was mij als buitenstaander niet opgevallen en dit laat zien dat ook hier nog scherp gekeken wordt naar het nog efficiënter en effectiever maken van de eigen processen. Wat heerlijk, zo’n lerende organisatie.

Voor mij staat het als een paal boven water, de scherpte en snelheid van het behandelen van issues zonder dat er discussies worden gevoerd, is een grote verademing. Geen ruimte voor ego’s en geneuzel, maar gewoon een grote mensendiscussie, constructief, rationeel en oplossingsgericht. Viisi bedankt!


Artikel | Holacracy bij Viisi

Anna Swinkels

Zelfsturing: Hoe organiseer je dat, als de zelfsturende teams veel interactie met elkaar moeten hebben? Hypotheekadviseur Viisi koos voor Holacracy, een fractaal besturingsmodel. 
Een artikel van Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Read More

Article | Hike One - Installing a new OS (part 2)

Anna Swinkels

HikeOne is practicing Holacracy. By Matthijs Collard: “This is the first of a series of posts about us installing this new OS. I will explain why we choose this path. Why I think it works for our company. What I learned from my conversations and visits to other companies in The Netherlands. And of course, I will share our experiences, best practices, and insights during the process.”

Read More

Article | Hike One - Installing a new OS (part 1)

Anna Swinkels

HikeOne is practicing Holacracy. By Matthijs Collard: “This is the first of a series of posts about us installing this new OS. I will explain why we choose this path. Why I think it works for our company. What I learned from my conversations and visits to other companies in The Netherlands. And of course, I will share our experiences, best practices, and insights during the process.”

Read More

Artikel | bol.com "Een spark als basis voor vooruitgang"

Anna Swinkels

Zoals een vonkje gebruikt kan worden om een vuur mee te laten ontvlammen of een motor mee te starten, zo zien we een spark ook als het eerste duwtje in de rug. Het duwtje dat we nodig hebben om in beweging te komen. Door aan te geven dat je “een spark hebt” start je in je team een gesprek en zet je de eerste stap naar een mogelijke verbetering of oplossing. Lees meer over hoe bol.com omgaat met het oplossen van spanningen.

Read More

Artikel | bol.com "De werkwijzen van bol.com"

Anna Swinkels

In de dynamische e-commerce omgeving waar bol.com in opereert, is voorlopen een blijvende uitdaging. Nieuwe manieren van werken om innovatiekracht te kunnen behouden, multidisciplinair samenwerken, efficiëntie en autonomie vormen het uitgangspunt van de nieuwe manier van werken binnen bol.com. Lees hier wat bol.com er zelf over verteld.

Read More

Artikel | bol.com "Werken volgens SCORE"

Anna Swinkels

SCORE is dè nieuwe manier van denken en werken binnen de winkels van bol.com. Momenteel pilot’en we met een tiental teams om SCORE te lanceren. Deze manier van werken daagt bol.commers op 1001 manieren uit om ondernemend te opereren en flexibele rollen op te pakken binnen zelforganiserende teams. Wat dit betekent? Deep dives met inspirerende collega’s. Een setting waarin trial & error een geaccepteerde werkwijze is. Een mix van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid en een strategisch innovatieve omgeving.

Read More

Article | Reinventing Fronteer, about their Holacracy Implementation

Anna Swinkels

We found out that not all was great at the Fronteer. There was a lack of trust in the company. Management and the rest of the team felt disconnected from each other. We could have continued the way we worked. But we felt we could do more, and work better, we could be nicer, and more honest. We could achieve much better results. We could be a much better team.

Read More