OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Artikel | Holacracy bij Viisi

Content

Content Items

Artikel | Holacracy bij Viisi

Anna Swinkels

Holacracy bij Viisi

Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Zelfsturing: Hoe organiseer je dat, als de zelfsturende teams veel interactie met elkaar moeten hebben? Hypotheekadviseur Viisi koos voor Holacracy, een fractaal besturingsmodel. Hierbij is er één buitenste ‘cirkel’, die de missie bepaalt. Daarbinnen bevinden zich andere zelfsturende cirkels en subcirkels, die zich concentreren op subdoelen. 

Dit lijkt op de manier waarop democratieën zijn georganiseerd. In ons land zou dan de 2e kamer de buitenste cirkel zijn, met daarbinnen de zelfsturende provincies en daar weer binnen de gemeentes. Het resultaat is decentraal en contextueel leiderschap, op de plek waar de meeste relevante kennis beschikbaar is! 

Binnen Viisi hebben alle cirkels leadlinks, vergelijkbaar met fractieleiders. Zij zijn de ‘rolverdelers’ van het ‘spel’ in hun cirkel. Ook zijn er replinks, die een cirkel in de omliggende cirkel vertegenwoordigen. Ontdek hoe Viisi op deze wijze functioneert als klein Zwitserland! 

Lees hier het hele artikel:
https://www.procesverbeteren.nl/Agile/Viisi_Holacracy.php

Heldere procedures laten een  governance meeting  soepel verlopen

Heldere procedures laten een governance meeting soepel verlopen