OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

HR processen

HR processen

Zelfsturend worden is één, zelfsturend zíjn is twee; zodra de basis staat komen er vragen op over hoe om te gaan met salarisstructuren, persoonlijke ontwikkeling, feedback, beoordelingen en in- en uitstroom van medewerkers. Hierin ondersteunen we door het aanreiken van praktijkvoorbeelden tot het uitwerken van concrete oplossingen en het begeleiden van de implementatie van deze nieuwe processen.