OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Circle-Big.png

Kernbegrippen van Holacracy

Kernbegrippen van Holacracy

Holacracy® Biedt Een alternatief voor de traditionele management hiërarchie. Middels  een structuur van Rollen en cirkels geeft het mensen autonomie over hun werk en inspraak op het besturingsmodel.

 

Onderstaande animaties beginnen met een traditionele management hiërarchie, leggen de kern elementen van Holacracy uit en laten zien hoe een organisatie met Holacracy kan evolueren.

1. What is het Belangrijkste Verschil tussen een Traditionele management hiërarchie en een op Holacracy gebaseerd model?  

Van oudsher worden organisaties gekenmerkt door een rigide hiërarchie en een strakke keten van gezag via welke beslissingen en informatie van boven naar beneden vloeit.  

Dit verandert als je overstapt op een Holacracy model. De hiërarchische structuur wordt vervangen door een formele structuur die volledig gericht is op het werk dat gedaan moet worden. 

 

2. HoE ziet het Principe van Rollen en Cirkels eruit in de praktijk? Wat betekent het voor mensen binnen de organisatie?  

Alles wordt nu iets meer fluïde: in plaats van een enkele functie, kunnen mensen op flexibele basis, constant veranderende rollen die passen bij hun competenties en de behoefte van de organisatie op dit moment.  

 

3. Hoe ziet een organisatie die op basis van holacracy Zich ontwikkelt en verandert eruit? 

In de tijd veranderen de structuur en cirkels naar gelang de organisatie dit passend acht voor het overkoepelende doel. Dit is een continu proces waarin iedereen kleine en grote veranderingen kan voorstellen bij reguliere overleggen. Zie hieronder een voorbeeld van hoe de Berlijnse Start-up Blinkist zich in de tijd ontwikkeld heeft. 

 

Special thanks to Blinkist for sharing their animations. 

© Blinkist (2015)