OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Introductie in Holacracy

Leer meer over Holacracy en zelfsturing.

Holacracy® is een volledig pakket voor zelfsturing binnen organisaties

Als iedereen buiten het gebaande pad moet denken, voldoet het pad dan nog wel?

Holacracy vervangt de traditionele management hiërarchie met een nieuw peer-to-peer "besturingssysteem" dat de transparantie, verantwoording en wendbaarheid van de organisatie verbetert. Met behulp van een heldere set aan regels en een bewezen overleg structuur, stelt Holacracy organisaties in staat om gezag te delegeren, waarmee alle medewerkers in staat worden gesteld om leiderschap te tonen en wezenlijke beslissingen te maken. Je kunt Holacracy zien als een “organisatorisch besturingssysteem", vergelijkbaar met het besturingssysteem van een computer. Een nieuw systeem is een enorm verschil (vergelijk DOS met Windows). Een goed besturingssysteem is enorm krachtig, maar wint alleen in kracht als je er de juiste toepassingen aan toe voegt. Holacracy is een effectiever besturingssysteem voor een organisatie. Je kunt er je eigen toepassingen voor maken om het voor jouw organisatie zo goed mogelijk te laten werken. 

Holacracy onderscheidt zich van andere zelforganisatie aanpakken doordat het een volledig besturingssysteem is dat als volwaardig alternatief voor de huidige managementhiërarchie werkt zonder dat je het van tevoren helemaal hoeft te ontwikkelen - net zoals je het besturingssysteem op je telefoon niet zelf hoeft aan te passen. Het is veel effectiever als je je richt op het toevoegen van de juiste toepassingen voor het gebruik dat je voor ogen hebt en deze aan te passen als het relevant is. 


De volgende animaties van de Berlijnse start-up Blinkist beginnen met een traditionele management hiërarchie, leggen de kern elementen van Holacracy uit en laten zien hoe een organisatie met Holacracy kan evolueren.

1. Wat is het belangrijkste verschil tussen een traditionele management hiërarchie en een op Holacracy gebaseerd model?  

Van oudsher worden organisaties gekenmerkt door een rigide hiërarchie en een strakke keten van gezag waarlangs beslissingen en informatie van boven naar beneden vloeien.  

Dit verandert als je overstapt op een Holacracy model. De hiërarchische structuur wordt vervangen door een formele structuur die volledig gericht is op het werk dat gedaan moet worden. 

 

2. Hoe ziet het Principe van Rollen en Cirkels eruit in de praktijk? Wat betekent het voor mensen binnen de organisatie?  

Alles wordt nu meer fluïde: in plaats van een enkele functie, vervullen mensen steeds veranderende rollen die passen bij hun competenties en de behoefte van de organisatie op dit moment.  


3. Hoe ziet een organisatie die zich op basis van holacracy ontwikkelt en verandert eruit? 

Met de tijd veranderen de structuur en cirkels naar gelang dit past bij het overkoepelende doel. Dit is een continu proces waarin iedereen kleine en grote veranderingen kan voorstellen bij reguliere overleggen.