OrganizationBuilders

Soendastraat 6
2103 TZ Heemstede
Nederland

hello@organizationbuilders.com
+31 6 2083 5076

Naam
Naam
Als je liever belt, laat dan ook je telefoonnummer achter.
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Agile organiseren

Agile organiseren

Door te organiseren in dynamische rollen ontstaat een fluïde organisatie die constant in ontwikkeling is.

Door de technologische ontwikkelingen worden klanten steeds veeleisender en is het als organisatie cruciaal om snel te kunnen schakelen en te reageren op veranderingen.

Op operationeel niveau kent iedereen wel methodes als Scrum, waarbij autonome teams zelfstandig aan duidelijke doelen werken. Meer verantwoordelijkheid, focus en openheid zorgen ervoor dat teams op gang komen en effectiever en voorspelbaarder hun doelen gaan bereiken.

Dat werkt goed voor individuele teams, maar hoe zorg je ervoor dat je hele organisatie wendbaar wordt?

Met agile organiseren kun je constant kleine veranderingen doorvoeren, waarmee de organisatie op een natuurlijke manier mee verandert met de buitenwereld. Organiseren is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van een klein groepje mensen aan “de top”, maar wordt door alle medewerkers actief gedaan. Om dit mogelijk te maken, zijn er een aantal veranderingen noodzakelijk:

Van een hiërarchie van mensen naar een hiërarchie van werk

In een traditionele hiërarchische organisatie staat één persoon aan de top. Deze persoon is verantwoordelijk voor impactvolle besluiten, die mensen onderaan de keten uitvoeren. Bij agile organiseren wordt dat omgedraaid: niet de mensen, maar het werk staat centraal. Bij een hiërarchie van werk staat het overkoepelende doel van de organisatie centraal. Vervolgens wordt aan dit doel gewerkt in groepen (vaak cirkels genoemd) die zelfstandig een sub-doel nastreven. Dit kun je vergelijken met hoe een menselijk lichaam werkt: je hart ondersteunt je lichaam, maar functioneert ook autonoom. Door rondom werk te organiseren wordt reorganiseren minder persoonlijk: het gaat niet om het verplaatsen van een persoon, maar om het anders organiseren van werk. Kleine veranderingen in het werk worden vertaald naar kleine veranderingen in de organisatie.

Van statische functiebeschrijvingen naar dynamische rollen

Als de focus verplaatst van “je plek in de hiërarchie” naar “welk werk moet er worden gedaan”, helpt het om dat werk te vatten in verantwoordelijkheden en rollen. Een stuk werk dat regelmatig gedaan moet worden wordt een verantwoordelijkheid genoemd (bijv. “het schrijven van blogs”) en een aantal verantwoordelijkheden samen vormen een rol (bijv. “Blogger”). Deze rollen beschrijven een kleiner deel van het werk dan een functiebeschrijving, en kunnen daarmee makkelijker over mensen worden verdeeld. Wanneer er verschuivingen zijn in het werk kunnen de verantwoordelijkheden worden aangepast, waardoor de organisatie direct meeverandert.

Van reactief organiseren naar continu veranderen

Door alle medewerkers mee te laten doen aan het continu veranderen van de organisatie, worden kleine veranderingen in de buitenwereld veel sneller opgepikt en vertaald naar verandering in de organisatie. Door deze continue verandering verdwijnt de noodzaak om eens in de paar jaar drastisch de reorganiseren – met alle bijwerkingen van dien.

Het resultaat: door te organiseren in dynamische rollen ontstaat een fluïde organisatie die constant in ontwikkeling is.

 

In het filmpje van Blinkist zie je een voorbeeld van hoe een organisatie geleidelijk evolueert.